Sponsoring

Help ook mee en steun ons werk! Ook wij kunnen hulp gebruiken! Wilt u uw naaste helpen? Een klein gebaar kan veel voor een ander betekenen.

 

Door het groeiende aantal hulpvragen, de toenemende complexiteit en een verder terugtredende overheid nemen de kosten voor de stichting verder toe. Om het werk ook in 2017 voort te kunnen zetten is de stichting op zoek naar nieuwe sponsoren en donateurs.

 

Wilt u ons steunen? U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL13 INGB 0006 5530 09 t.n.v. Stichting Hulpdienst In-Zicht.

© Stichting Hulpdienst In-Zicht

Hulpdienst In-Zicht helpt mensen die geen beroep kunnen doen op een vangnet. Heeft u hulp nodig? Ons professionele team staat voor u klaar.

Mede mogelijkgemaakt door: