Disclaimer & Privacy Policy

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Stichting Hulpdienst In-Zicht tracht de informatie op haar website zo actueel, volledig en nauwkeurig samen te stellen. Stichting Hulpdienst In-Zicht aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg zijn van mogelijke fouten en/of tekortkomingen in de informatie in haar website of welke het gevolg zijn van technische storingen. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze websites komen toe aan Stichting Hulpdienst In-Zicht te Veenendaal en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden

StichtingHulpdienst In-Zicht is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op haar website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

Privacy Statement

Anoniem bezoek

U kunt onze websites anoniem bezoeken. Uw clickgedrag wordt geregistreerd en kan worden gebruikt voor statische doeleinden, marketingactiviteiten of de inrichting van de websites te optimaliseren. Hiervoor leggen wij geen individuele persoonlijke gegevens vast.

 

Registratie persoonlijke gegevens

Indien een bezoeker door het invullen van een aanvraag- of contactformulier persoonlijke gegevens verstrekt aan Stichting Hulpdienst In-Zicht  zullen deze gegevens opgeslagen worden in database en als vertrouwelijke informatie worden beschouwd. Alleen geautoriseerde medewerkers van de Stichting Hulpdienst In-Zicht hebben toegang tot deze vertrouwelijke gegevens en zullen deze gegevens gebruiken voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn. Stichting Hulpdienst In-Zichtzullen zal persoonlijke gegevens nooit aan derden bekend maken of verkopen, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

 

Wijzigingen

Stichting Hulpdienst In-Zicht behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de disclaimer en / of het privacy statement.

© Stichting Hulpdienst In-Zicht

Hulpdienst In-Zicht helpt mensen die geen beroep kunnen doen op een vangnet. Heeft u hulp nodig? Ons professionele team staat voor u klaar.

Mede mogelijkgemaakt door: