Verslag uitvoerende activiteiten

Verslag uitgevoerde activiteiten

In 2019 heeft stichting Hulpdienst In-Zicht de volgende werkzaamheden verricht:

  • Loketfunctie (inloopspreekuur)
  • Intakegesprek en preventie (vroegtijdige signalering)
  • Ondersteuning bij het doen van aanvragen
  • Begeleiding van complexe hulpvragen
  • Doorverwijzing (schakelen en verbinden)

Deze werkzaamheden behoren tot de kerntaken van de stichting om haar doelstelling te
verwezenlijken. In de onderstaande paragraaf staan de genoemde werkzaamheden verder
toegelicht.


attach_file Uitgevoerde activiteiten 2019

© Stichting Hulpdienst In-Zicht

Hulpdienst In-Zicht helpt mensen die geen beroep kunnen doen op een vangnet. Heeft u hulp nodig? Ons professionele team staat voor u klaar.

Mede mogelijkgemaakt door: