Financiële verantwoording

Financiële verantwoording

In de financiële verantwoording publiceren wij de balans en de staat van baten en lasten van een boekjaar. Het boekjaar beslaat 12 maanden die gelijk lopen met het kalenderjaar. Uiterlijk per 1 juli van een lopend kalenderjaar worden de gegevens van het afgelopen kalenderjaar gepubliceerd. Het eerste boekjaar van de stichting zal (zoals statutair vastgelegd) de periode betreffen van 9 mei 2014 (oprichting) tot en met 31 december 2015.

 

attach_file Financiele Verantwoording 2019

attach_file Financiele Verantwoording 2020

© Stichting Hulpdienst In-Zicht

Hulpdienst In-Zicht helpt mensen die geen beroep kunnen doen op een vangnet. Heeft u hulp nodig? Ons professionele team staat voor u klaar.

Mede mogelijkgemaakt door: