Bestuurssamenstelling

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden (vrijwilligers). Het bestuur laat zich bijstaan door een door haar te bepalen aantal medewerkers, die eveneens vrijwilligerswerk verrichten.

Namen van bestuurders:

  • Algemeen directeur:
    • dr.ir. P.J van der Steen
  • Secretaris/Penningmeester:
    • ing. R.J. van Keulen
  • Lid bestuur:
    • D.R.M. van der Steen

© Stichting Hulpdienst In-Zicht

Hulpdienst In-Zicht helpt mensen die geen beroep kunnen doen op een vangnet. Heeft u hulp nodig? Ons professionele team staat voor u klaar.

Mede mogelijkgemaakt door: