Beleidsplan

Beleidsplan

Het beleidsplan van Stichting Hulpdienst In-Zicht 2018-2020 geeft weer op welke wijze de stichting invulling willen geven aan haar doelstelling. In de statuten staat dit als volgt:

“De stichting zet zich in voor mensen die zonder hulp niet tegen hun situatie zijn opgewassen en de stichting wil zo de liefde van Christus zichtbaar maken in de samenleving. De stichting heeft derhalve ten doel:

(a) hulp en advies te bieden aan hulpbehoevende mensen en hun
zelfredzaamheid vergroten en zo de liefde van Christus zichtbaar maken in de samenleving;

(b)het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

Stichting Hulpdienst In-Zicht richt zich dus op hulpbehoevende mensen in financiële en/of materiele nood die geen beroep kunnen doen op een diaconaal of sociaal vangnet of in die gevallen dat het bestaande vangnet niet is staat is de hulpvraag te beantwoorden. De werkwijze van de stichting kenmerkt zich door een integrale aanpak en het opstarten van een
hulpverleningsketen zodat alle betrokken partijen in staat zijn om snel te schakelen en in onderlinge afstemming te komen tot een structurele oplossing voor de hulpbehoevende.

 

De hulpdienst is in de periode 2007 tot 2009 ontstaan vanuit verschillende projecten uit de lokale kerk en inmiddels per 9 mei 2014 uitgegroeid tot een zelfstandige stichting. De afgelopen jaren is het werk sterk toegenomen onder andere door de terugtredende overheid en bezuinigingen bij maatschappelijke organisaties en instellingen.

 

2019 was een bijzonder jaar voor de stichting. Met ingang van 2 januari hebben we intrek genomen in onze nieuwe locatie (de Kubus) en op 28 maart hebben we als stichting ons 10-jarig jubileum gevierd. Daarnaast zijn wij actief gestart met trainingen gericht op eigen vrijwilligers maar ook kennisoverdracht naar derden.

 

Beleidsplan 2018-2020

© Stichting Hulpdienst In-Zicht

Hulpdienst In-Zicht helpt mensen die geen beroep kunnen doen op een vangnet. Heeft u hulp nodig? Ons professionele team staat voor u klaar.

Mede mogelijkgemaakt door: