VNV Platform

Veens Vrijwilligers Platform

Op 8 juli j.l. hebben een aantal vrijwilligersorganisaties uit Veenendaal een convenant gesloten met als doel als één stem te komen tot gemeenschappelijke belangenbehartiging van de vrijwilligerssector, elkaar te kennen en te informeren, samenwerking te bevorderen en op efficiënte manier om te gaan met het potentieel van vrijwilligers.

Hiermee is het Veens Vrijwilligers Platform een feit. Aanleiding hiervoor is de beslissing van gemeente Veenendaal om over te gaan op een systeem van bestuurlijk aanbesteden op het gebied van Sociale Participatie en Zelfredzaamheid. Hierdoor vercommercialiseert het welzijnswerk in Veenendaal en bestaat de vrees dat de belangenbehartiging van vrijwilligers en hun organisaties zal verdwijnen. Het platform vindt dit een onwenselijke ontwikkeling, zeker in het licht van komende bezuinigingen en de veranderde visie van de gemeente waardoor meer zorg gegeven moet gaan worden door vrijwilligers en mantelzorgers. De vrijwilligerssector vindt het noodzakelijk een stevig platform te vormen waar commerciële partijen graag mee samenwerken. De partijen die het convenant ondertekend hebben, zijn: Hulpdienst In-zicht, Interkerkelijke Stichting Vrijwillige Thuiszorg, Stichting Buitenzorg, Stichting Kerk en Minima, Stichting Mantelzorg Platform Veenendaal Maveens, Stichting VIT/Hospice Berkenstein en Stichting Vrijwilligers Netwerk Veenendaal. Andere organisaties die (bijna) geheel met vrijwilligers werken, worden van harte uitgenodigd aan te sluiten bij het Veens Vrijwilligers Platform. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vrijwilligers Netwerk Veenendaal, telefoon 0318- 581491.

 

 Artikel over VNV-platform in de Rijnpost van 1 juli 2013.

Volg ons ook op social media

 

Stichting Hulpdienst In-Zicht

Spanjaardsgoed 5a

3901 HC Veenendaal

contact_phone +31(0)6 38255710

contact_mail [email protected]

© Stichting Hulpdienst In-Zicht

Hulpdienst In-Zicht helpt mensen die geen beroep kunnen doen op een vangnet. Heeft u hulp nodig? Ons professionele team staat voor u klaar.

Mede mogelijkgemaakt door: