Voedselbank Veenendaal

Voedselbank Veenendaal

De Voedselbank richt zich erop, mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven direct te helpen door voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld. Het streven hierbij is om voor iedere deelnemer tot een structurele verbetering van het financiële huishouden te komen en dus onafhankelijk van een voedselpakket.

© Stichting Hulpdienst In-Zicht

Hulpdienst In-Zicht helpt mensen die geen beroep kunnen doen op een vangnet. Heeft u hulp nodig? Ons professionele team staat voor u klaar.

Mede mogelijkgemaakt door: