Kerk en Minima

Kerk en Minima

Kerk en Minima geeft materiële en immateriële hulp.

De hulp kan bestaan uit:

  • financiële ondersteuning in de vorm van kleine giften en leningen
  • hulp in natura als b.v. meubilair of huishoudelijke apparaten aangeschaft moeten worden
  • doorverwijzing naar andere instanties
  • begeleiding bij contacten met instanties
  • hulp bij invullen van formulieren en voeren van correspondentie

Men kan een aanvraag direkt insturen via een formulier op hun website.

© Stichting Hulpdienst In-Zicht

Hulpdienst In-Zicht helpt mensen die geen beroep kunnen doen op een vangnet. Heeft u hulp nodig? Ons professionele team staat voor u klaar.

Mede mogelijkgemaakt door: