Hulp organisaties

Hulpdienst In-Zicht komt tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk in de nabije omgeving mensen tegen die dringend behoefte hebben aan ondersteuning en zelf niet over financiële middelen beschikken daarin te voorzien.

 

Onder de tabbladen van deze rubriek treft u informatie aan over organisaties waarmee we bij specifieke hulpvragen samenwerken.

Het Kindpakket

  Het Kindpakket is een idee van gemeente Veenendaal en wordt uitgevoerd door Bureau Minimaregelingen. Jouw gemeente vindt het belangrijk dat álle kinderen de kans krijgen om net als hun leeftijdsgenoten leuke dingen te doen, te sporten en zonder zorgen naar school te gaan. Ook de kinderen die opgroeien in een gezin waar niet zoveel geld is.

Kledingbank wageningen

Komt u door het uitoefenen van uw beroep, tijdens het vrijwilligerswerk of ‘gewoon’ in uw nabije omgeving mensen tegen die dringend behoefte hebben aan kleding en schoeisel. Mensen die niet over de financiële middelen beschikken om daar zelf in te voorzien. Deze mensen komen in aanmerking voor het aanbod van de Kledingbank Wageningen

De Speelgoedbank Wageningen

De speelgoedbank in Wageningen zamelt bruikbaar speelgoed in dat compleet en heel is en geven het door aan gezinnen die van weinig geld rond moeten komen. Komt u door het uitoefenen van uw beroep, tijdens het vrijwilligerswerk of ‘gewoon’ in uw nabije omgeving mensen tegen die niet de financiële middelen hebben om speelgoed voor het gezin te kopen. Deze mensen komen in aanmerking voor het aanbod van de Speelgoedbank.

Stichting HiP

Stichting HiP biedt hulp bij alledaagse dingen. HiP brengt aanvragers in contact met vrijwilligers in de buurt, die zich belangeloos willen inzetten voor hun medemens.

Bijvoorbeeld:

  • even wandelen of er met de rolstoel op uit
  • samen een kopje koffie drinken
  • bezoek aan een zorgloket of arts
  • klusjes in en om het huis
  • ondersteuning van mantelzorgers

Men kan direct direct hulp vragen via de website van Hip 

Hulpdienst In-Zicht is intermediair; dus aanvragen kunnen ook via ons kantoor.

Voedselbank Veenendaal

De Voedselbank richt zich erop, mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven direct te helpen door voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld. Het streven hierbij is om voor iedere deelnemer tot een structurele verbetering van het financiële huishouden te komen en dus onafhankelijk van een voedselpakket.

© Stichting Hulpdienst In-Zicht

Hulpdienst In-Zicht helpt mensen die geen beroep kunnen doen op een vangnet. Heeft u hulp nodig? Ons professionele team staat voor u klaar.

Mede mogelijkgemaakt door: