Gemeente Veenendaal

Gemeente veenendaal

 • Gemeente Veenendaal
  • Gemeentelijke Belastingen:
   Onder bepaalde voorwaarden kan men gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen. Men kan het kwijtscheldingsformulier downloaden of afhalen bij het gemeentehuis.
  • Minimaregelingen:
   Gemeente Veenendaal heeft bepaalde tegemoetkomingen als men van een laag inkomen moet rondkomen. Men kan de tegemoetkoming digitaal aanvragen en declaraties digitaal indienen
 • GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn) regelt de heffing en invordering van waterschapsbelastingen voor o.a. het waterschap Vallei en Eem.Men kan berekenen of men in aanmerking komt voor kwijtschelding en dit vervolgens online aanvragen.
 • Bij Hulpdienst In-Zicht kunt u terecht voor hulp bij aanvraag van deze kwijtscheldingsaanvragen.
 • Hulpdienst In-Zicht begeleidt ook in het voortraject naar en tijdens de schuldhulpverlening van het Budget Loket van de gemeente Veenendaal.

© Stichting Hulpdienst In-Zicht

Hulpdienst In-Zicht helpt mensen die geen beroep kunnen doen op een vangnet. Heeft u hulp nodig? Ons professionele team staat voor u klaar.

Mede mogelijkgemaakt door: