Bronnen

Informatiebronnen

Onder de tabbladen van deze rubriek treft u informatie aan over bronnen die u kunt raadplagen om uw vragen te beantwoorden.

Gemeente veenendaal

  • Gemeente Veenendaal
    • Gemeentelijke Belastingen: Onder bepaalde voorwaarden kan men gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen. Men kan het kwijtscheldingsformulier downloaden of afhalen bij het gemeentehuis.
    • Minimaregelingen: Gemeente Veenendaal heeft bepaalde tegemoetkomingen als men van een laag inkomen moet rondkomen. Men kan de tegemoetkoming digitaal aanvragen en declaraties digitaal indienen
  • GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn) regelt de heffing en invordering van waterschapsbelastingen voor o.a. het waterschap Vallei en Eem.Men kan berekenen of men in aanmerking komt voor kwijtschelding en dit vervolgens online aanvragen.
  • Bij Hulpdienst In-Zicht kunt u terecht voor hulp bij aanvraag van deze kwijtscheldingsaanvragen.
  • Hulpdienst In-Zicht begeleidt ook in het voortraject naar en tijdens de schuldhulpverlening van het Budget Loket van de gemeente Veenendaal.

Digitale wegwijzer

Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid naar zorg, hulp en financiële regelingen. Men vindt er actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid.

Toeslagen en rechten.

Wat zijn toeslagen?

De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo’n bijdrage heet een toeslag. Er zijn 4 toeslagen: zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag.
Wil men snel weten of men in aanmerking komt ? Via de site van de belastingdienst kan met snel informatie over deze toeslagen vinden en een proefberekening maken.

Bij het Nibud kan men daarbij ook via ook nog nagaan of met recht heeft op de volgende regelingen:
Kinderbijslag, TOG Gehandicapte kinderen, Tegemoetkoming ouders van scholieren en scholieren, Heffingskortingen.

Jaarlijks blijven miljoenen euros liggen omdat mensen niet weten dat ze er recht op hebben. Door slechts een paar vragen te beantwoorden kan men via de site Recht op geld direct nagaan of men ergens recht op heeft!

Zoeken op onderwerp

De Rijksoverheid heeft een site waar allerlei informatie wordt aangeboden. Men kan per thema en onderwerp maar ook alfabetisch naar informatie zoeken.  

© Stichting Hulpdienst In-Zicht

Hulpdienst In-Zicht helpt mensen die geen beroep kunnen doen op een vangnet. Heeft u hulp nodig? Ons professionele team staat voor u klaar.

Mede mogelijkgemaakt door: