Informatie

Informatiebronnen en hulporganisaties

 

Soms weet u gewoon niet bij welke instantie u aan moet kloppen met uw vragen of waar u informatie vindt omtrent uw situatie. Om u een stuk op weg te helpen treft u op deze pagina nuttige links aan naar informatiebronnen en hulporganisaties waar wij mee samenwerken.

Informatiebronnen

Onder de tabbladen van deze rubriek treft u informatie aan over bronnen die u kunt raadplagen om uw vragen te beantwoorden.

Gemeente veenendaal

 • Gemeente Veenendaal
  • Gemeentelijke Belastingen: Onder bepaalde voorwaarden kan men gehele of gedeeltelijke kwijtschelding krijgen. Men kan het kwijtscheldingsformulier downloaden of afhalen bij het gemeentehuis.
  • Minimaregelingen: Gemeente Veenendaal heeft bepaalde tegemoetkomingen als men van een laag inkomen moet rondkomen. Men kan de tegemoetkoming digitaal aanvragen en declaraties digitaal indienen
 • GBLT (Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn) regelt de heffing en invordering van waterschapsbelastingen voor o.a. het waterschap Vallei en Eem.Men kan berekenen of men in aanmerking komt voor kwijtschelding en dit vervolgens online aanvragen.
 • Bij Hulpdienst In-Zicht kunt u terecht voor hulp bij aanvraag van deze kwijtscheldingsaanvragen.
 • Hulpdienst In-Zicht begeleidt ook in het voortraject naar en tijdens de schuldhulpverlening van het Budget Loket van de gemeente Veenendaal.

Digitale wegwijzer

Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid naar zorg, hulp en financiële regelingen. Men vindt er actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid.

Toeslagen en rechten.

Wat zijn toeslagen?

De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo’n bijdrage heet een toeslag. Er zijn 4 toeslagen: zorgtoeslag, kindgebonden budget, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag.
Wil men snel weten of men in aanmerking komt ? Via de site van de belastingdienst kan met snel informatie over deze toeslagen vinden en een proefberekening maken.

Bij het Nibud kan men daarbij ook via ook nog nagaan of met recht heeft op de volgende regelingen:
Kinderbijslag, TOG Gehandicapte kinderen, Tegemoetkoming ouders van scholieren en scholieren, Heffingskortingen.

Jaarlijks blijven miljoenen euros liggen omdat mensen niet weten dat ze er recht op hebben. Door slechts een paar vragen te beantwoorden kan men via de site Recht op geld direct nagaan of men ergens recht op heeft!

Zoeken op onderwerp

De Rijksoverheid heeft een site waar allerlei informatie wordt aangeboden. Men kan per thema en onderwerp maar ook alfabetisch naar informatie zoeken.  

Hulpdienst In-Zicht komt tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk in de nabije omgeving mensen tegen die dringend behoefte hebben aan ondersteuning en zelf niet over financiële middelen beschikken daarin te voorzien.

  Onder de tabbladen van deze rubriek treft u informatie aan over organisaties waarmee we bij specifieke hulpvragen samenwerken.

Het Kindpakket

  Het Kindpakket is een idee van gemeente Veenendaal en wordt uitgevoerd door Bureau Minimaregelingen. Jouw gemeente vindt het belangrijk dat álle kinderen de kans krijgen om net als hun leeftijdsgenoten leuke dingen te doen, te sporten en zonder zorgen naar school te gaan. Ook de kinderen die opgroeien in een gezin waar niet zoveel geld is.

Kledingbank wageningen

Komt u door het uitoefenen van uw beroep, tijdens het vrijwilligerswerk of ‘gewoon’ in uw nabije omgeving mensen tegen die dringend behoefte hebben aan kleding en schoeisel. Mensen die niet over de financiële middelen beschikken om daar zelf in te voorzien. Deze mensen komen in aanmerking voor het aanbod van de Kledingbank Wageningen

De Speelgoedbank Wageningen

De speelgoedbank in Wageningen zamelt bruikbaar speelgoed in dat compleet en heel is en geven het door aan gezinnen die van weinig geld rond moeten komen. Komt u door het uitoefenen van uw beroep, tijdens het vrijwilligerswerk of ‘gewoon’ in uw nabije omgeving mensen tegen die niet de financiële middelen hebben om speelgoed voor het gezin te kopen. Deze mensen komen in aanmerking voor het aanbod van de Speelgoedbank.

Stichting HiP

Stichting HiP biedt hulp bij alledaagse dingen. HiP brengt aanvragers in contact met vrijwilligers in de buurt, die zich belangeloos willen inzetten voor hun medemens.

Bijvoorbeeld:

 • even wandelen of er met de rolstoel op uit
 • samen een kopje koffie drinken
 • bezoek aan een zorgloket of arts
 • klusjes in en om het huis
 • ondersteuning van mantelzorgers

Men kan direct direct hulp vragen via de website van Hip 

Hulpdienst In-Zicht is intermediair; dus aanvragen kunnen ook via ons kantoor.

Voedselbank Veenendaal

De Voedselbank richt zich erop, mensen die onder een bepaald bestaansminimum leven direct te helpen door voedsel uit te reiken dat door derden beschikbaar wordt gesteld. Het streven hierbij is om voor iedere deelnemer tot een structurele verbetering van het financiële huishouden te komen en dus onafhankelijk van een voedselpakket.

© Stichting Hulpdienst In-Zicht

Hulpdienst In-Zicht helpt mensen die geen beroep kunnen doen op een vangnet. Heeft u hulp nodig? Ons professionele team staat voor u klaar.

Mede mogelijkgemaakt door: