Nieuws van de Hulpdienst

13/03/2017

In: Persberichten Door: admin

Hulpdienst In-Zicht breidt spreekuur uit

Hulpdienst In-Zicht Hulpdienst In-Zicht biedt concrete hulp aan mensen in de Veenendaalse samenleving, die geen of een beperkt sociaal/diaconaal vangnet hebben.

De hulpdienst is in 2008 vanuit de Bethelkerk in Veenendaal gestart met de behandeling van 20 hulpvragen. Dit aantal steeg al snel naar meer dan 400 hulpvragen per jaar. En het groeit nog steeds. Een eveneens snel groeiend aantal vrijwilligers uit een brede achterban geeft invulling aan de uiteenlopende ondersteuning die de Hulpdienst biedt. Binnenkort wordt Hulpdienst In-Zicht een interkerkelijke stichting die nauwe banden met het Diaconaal Platform Veenendaal zal onderhouden.
 

 Download persbericht


19/03/2016

In: Persberichten Door: admin

Betrokkenheid troef – inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland

Artikel in 2016 over Hulpdienst In-Zicht in de bundel ‘Betrokkenheid troef – inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland’. De bundel is een uitgave van het Knoop punt Kerken en Armoede. Men kan de bundel daar als pdf dowmloaden of in gedrukte versie aanschaffen.

 

 Download PDF


12/03/2014

In: Persberichten Door: admin

Nieuwsbrief –  November 2014

Een helpende hand als elke cent telt

Achter veel hulpvragen gaat een wereld aan problemen schuil en elke situatie staat weer op zichzelf. Daarom start Hulpdienst In-Zicht elk hulpverleningstraject met een uitgebreide intake. Hierbij wordt veel tijd en aandacht besteed aan de persoonlijke situatie en omstandigheden zodat de totale omvang van de hulpvraag goed ingeschat kan worden.

In overleg met de hulpvrager en in samenspraak met de andere (soms al actieve) hulpverlenende instanties wordt vervolgens een plan van aanpak opgesteld. Dit plan kan bestaan uit het begeleiden van de hulpvrager bij een specifieke instantie tot aan het opzetten en uitvoeren van een intensief hulpverleningstraject.

 

 Nieuwsbrief –  November 2014


Volg ons ook op social media

 

Stichting Hulpdienst In-Zicht

Spanjaardsgoed 5a

3901HC Veenendaal

contact_phone +31(0)6 38255710

contact_mail [email protected]

© Stichting Hulpdienst In-Zicht

Hulpdienst In-Zicht helpt mensen die geen beroep kunnen doen op een vangnet. Heeft u hulp nodig? Ons professionele team staat voor u klaar.

Mede mogelijkgemaakt door: