Nieuws van de Hulpdienst

20/02/2019

In: Nieuwsberichten Door: admin

Uitnodiging 10-jarig jubileum

Vanaf 2009 staat hulpdienst In-Zicht klaar voor mensen in financiële en materiële nood die geen beroep (meer) kunnen doen op een vangnet. We willen het 10-jarig jubileum op donderdag 28 maart feestelijk
markeren met een mini-symposium en een netwerkborrel. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. We ontvangen u graag als gast in De Kubus, onze nieuwe locatie aan het Spanjaardsgoed 5a in Veenendaal.


Het thema van het mini-symposium is “Kostbaar…… en zo kwetsbaar!”. Hiermee willen we onze doelgroep centraal stellen en het belang van een transparant en open speelveld onderstrepen. Aansluitend is er een feestelijke netwerkborrel om elkaar te ontmoeten, te spreken en te inspireren!


In verband met de catering tijdens het mini-symposium en de netwerkborrel vernemen we graag of u bij ons jubileum aanwezig kunt zijn. U kunt uw aanwezig tot en met donderdag 21 maart doorgeven met
een email aan secretaris@hulpdienstinzicht.nl.


19/03/2017

In: Nieuwsberichten Door: admin

Tijdens de inloopspreekuren overdag kan men gewoon binnenlopen voor een intake-gesprek.

Men kan ook een afspraak maken. Gebruik bij verzoeken om afspraak voor intake-gesprek bij voorkeur altijd e-mail. Op donderdagavond werken wij alleen op afspraak. Men kan met medewerkers die een specifiek dossier doen die avonden op kantoor afspreken. De dienst is alleen tijdens de spreekuren telefonisch bereikbaar.


13/03/2017

In: Persberichten Door: admin

Hulpdienst In-Zicht breidt spreekuur uit

Hulpdienst In-Zicht Hulpdienst In-Zicht biedt concrete hulp aan mensen in de Veenendaalse samenleving, die geen of een beperkt sociaal/diaconaal vangnet hebben.

De hulpdienst is in 2008 vanuit de Bethelkerk in Veenendaal gestart met de behandeling van 20 hulpvragen. Dit aantal steeg al snel naar meer dan 400 hulpvragen per jaar. En het groeit nog steeds. Een eveneens snel groeiend aantal vrijwilligers uit een brede achterban geeft invulling aan de uiteenlopende ondersteuning die de Hulpdienst biedt. Binnenkort wordt Hulpdienst In-Zicht een interkerkelijke stichting die nauwe banden met het Diaconaal Platform Veenendaal zal onderhouden.
 

 Download persbericht


Volg ons ook op social media

 

Stichting Hulpdienst In-Zicht

Spanjaardsgoed 5a

3901HC Veenendaal

contact_phone +31(0)6 38255710

contact_mail info@hulpdienstinzicht.nl

© Stichting Hulpdienst In-Zicht

Hulpdienst In-Zicht helpt mensen die geen beroep kunnen doen op een vangnet. Heeft u hulp nodig? Ons professionele team staat voor u klaar.

Mede mogelijkgemaakt door: